Χαμηλού κόστους Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία για Ανέργους

Χαμηλού κόστους Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία για Ανέργους

Η Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για άτομα που δεν εργάζονται.

Η Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή για άτομα που δεν εργάζονται.

Ωστόσο, είναι κατανοητό πως ορισμένες φορές μπορεί να είναι μειωμένη η δυνατότητα για αμειβόμενη ψυχοθεραπεία και ταυτόχρονα άμεση ανάγκη για αυτή.

Η κατανόηση αυτής της συνύπαρξης παραγόντων με έχει οδηγήσει να παρέχω δύο συνεδρίες την εβδομάδα με μειωμένη την αμοιβή μου για συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών, σε ανθρώπους με τα κριτήρια της άμεσης ανάγκης και της ανεργίας.

Μπορείτε να ρωτήσετε ελεύθερα για περαιτέρω πληροφορίες.