Θεραπεία Ζεύγους

Θεραπεία Ζεύγους

Η θεραπεία ζεύγους είναι μία προσπάθεια επανακαθορισμού της σχέσης, εύρεσης μιας νέας ισορροπίας σε αυτή.

Η θεραπεία ζεύγους είναι μία προσπάθεια επανακαθορισμού της σχέσης, εύρεσης μιας νέας ισορροπίας σε αυτή. Και επειδή «It takes two to tango», χρειάζεται δύο για να υπάρξει αυτή η σχέση, ακόμα και αν ο ένας έχει πιο ενεργό ρόλο. Για την Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια ο «θεραπευόμενος» είναι η σχέση του ζευγαριού και όχι μεμονωμένα τα μέλη του ζεύγους, γι αυτό είναι βασικό το αίτημα για θεραπεία να έρχεται και από τους δύο.

Μέσα από τη θεραπεία ζεύγους οι σύντροφοι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την επικοινωνία τους, να κατανοήσουν τις ανάγκες ο ένας του άλλου, να αλλάξουν δυσλειτουργικές συμπεριφορές, να πλησιάσει ξανά ο ένας τον άλλο και να επαναδιαπραγματευτούν νέα όρια μεταξύ τους. Στόχος είναι η εμπιστοσύνη, η αμοιβαιότητα και η αίσθηση ισοτιμίας έτσι ώστε η σχέση να προσφέρει ικανοποίηση και στα δύο μέλη.

Η συχνότητα της θεραπείας ζεύγους είναι συνήθως μια φορά την εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις επιθυμίες του ζεύγους. Η διάρκεια της συνεδρίας είναι μία ώρα.